+48 22 863 27 22


SILIKONY DO ZASTOSOWAŃ KOSMICZNYCH

​​​​​​​​​​​​​​
Elastosil S – opracowany na ziemi, do użytku w kosmosie.

Materiały wykorzystywane do konstrukcji satelitów muszą wytrzymywać warunki próżni, promieniowanie jonizujące i ekstremalne wahania temperatur.

Wszystkie produkty z serii Elastosil S opracowano w ścisłej współpracy z największymi firmami z branży kosmicznej. Właśnie dlatego firma Wacker może zapewnić, że jej produkty zawsze spełniają bardzo rygorystyczne wymogi agencji ESA/NASA stawiane właściwościom materiałowym, funkcjonalności i trwałości.

Silikony nie kurczą się po utwardzeniu, mają na nie wpływ czynniki takie jak wilgotność względna lub szybkość dyfuzji. Surowce poddawane są specjalnej obróbce w celu zapewnienia niskiego poziomu emisji lotnych związków. W efekcie produkty z nawiązką spełniają limity określone normą ASTM E 595, a także zawarte w jej odpowiednikach opracowanych przez NASA/ESA, jak np. ESA PSS - 014-702.
​​​​​​​
Każda partia podlega badaniom w akredytowanym laboratorium.

dostawców

   Stanislaw Lesniak
Sales Engineer

stanislaw.lesniak@oemelectronics.pl
​​​​​​​+48 606 609 820