+48 22 863 27 22

ETT URVAL UR VÅRT PTC-SORTIMENT

Konvektions- & fläktvärmare

 • Utformade för optimal värmespridning i ett utrymme, med eller utan fläkt
 • Effekter mellan 5 – 800W

Kontaktvärmare

 • Utformade för att värma en kontaktyta eller att sprida värmen genom ett material
 • Brett temperatur- och effektspann

Luftvärmeelement

 • Element designade för att värma luftflöden
 • Självreglerar effekten beroende av luftflödets hastighet och omgivningens temperatur

Kondenskokare

 • Vid problem med kondens leds vätskan ner i behållaren och kokas effektivt bort
 • Underhållsfri och kompakt design

Tillbehör

 • Vid behov används värmarna med fördel tillsammans med en termostat eller hygrostat 

 • Luftvarmeelement
 • Evaporator-DBK
 • 210
 • Nya Nimbus D